DỊCH VỤ

“Tận hưởng những giá trị truyệt vời
của cuộc sống hiện đại”

Bạn sẽ tìm thấy những giá trị đích thực của cuộc sống
      khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn