Bar City View

Chiều cao: 3.5m | Chiều ngang: 4.5m | Chiều dài: 46.5m

Diện tích: 200m2 | Sức chứa: 80 khách

0 đánh giá

Nhà hàng - bar

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Bar City View Bar City View Bar City View