Vip đa năng (HR)

  • Vip đa năng (HR)
  • Vip hầm rượu (HR)
  • Vip 1 (HR)
  • Vip 10 (HR)
  • Vip 12 (HR)
  • Không gian chung (HR)

Chiều cao: 2.8m | Chiều ngang: 4m | Chiều dài: 10m

Diện tích: 40m2 | Sức chứa: 30 đến 40 khách

Wine Cellar trong văn hóa Châu Âu, không đơn thuần chỉ là những căn hầm cất trữ rượu...
0 đánh giá

Nhà hàng - bar

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Vip đa năng (HR)