Hầm rượu (tầng 1)

 • Hầm rượu (tầng 1)
 • Tokyo (tầng 1)
 • Kyoto (tầng 2)
 • Ume (tầng 2)
 • Take (tầng 2)
 • Matsu (tầng 2)
 • Wasabi (tầng 2)
 • Momo (tầng 2)
 • Sakura (tầng 2)
 • Sảnh lớn (tầng 3)
 • R1 (tầng 3)
 • R2 (tầng 3)
 • R3 (tầng 3)
 • R4 (tầng 3)
 • R5 (tầng 3)
 • R6 (tầng 3)
 • R7 (tầng 3)

Chiều cao: 3.5m | Chiều ngang: 1.8m | Chiều dài: 6.5m

Diện tích: 11.7m2 | Sức chứa: 30 đến 40 khách

Chính thức đi vào hoạt động từ 19/9 năm 2015,...
0 đánh giá

Nhà hàng - bar

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Hầm rượu (tầng 1) Hầm rượu (tầng 1) Hầm rượu (tầng 1) Hầm rượu (tầng 1) Hầm rượu (tầng 1)