Bar Cafe Sao Mai T2 (HN)

Chiều cao: 3.5m | Chiều ngang: 9.5m | Chiều dài: 15m

Diện tích: 140m2 | Sức chứa: 50 đến 60 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Bar Cafe Sao Mai T2 (HN)