Cung Cát Bi (HN)

Chiều cao: 5.9m | Chiều ngang: 17m | Chiều dài: 47.5m

Diện tích: 800m2 | Sức chứa: 640 đến 800 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Cung Cát Bi (HN) Cung Cát Bi (HN) Cung Cát Bi (HN)