Cung Eden (HN)

Chiều cao: 2.9m | Chiều ngang: 12m | Chiều dài: 40m

Diện tích: 480m2 | Sức chứa: 330 đến 400 khách

5 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Cung Eden (HN) Cung Eden (HN) Cung Eden (HN)