Cung Hồng Ngọc (HN)

Chiều cao: 2.9m | Chiều ngang: 7.8m | Chiều dài: 33m

Diện tích: 250m2 | Sức chứa: 200 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Cung Hồng Ngọc (HN) Cung Hồng Ngọc (HN)