Hầm bia (HN)

Chiều cao: 5m | Chiều ngang: 5m | Chiều dài: 6m

Diện tích: 30m2 | Sức chứa: 20 đến 30 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Hầm bia (HN) Hầm bia (HN)