Hầm rượu (HN)

Chiều cao: 2.8m | Chiều ngang: 4m | Chiều dài: 10m

Diện tích: 40m2 | Sức chứa: 30 đến 40 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: 0225.3.831.555 - 088.959.1818
Hầm rượu (HN)