Sparkling Wine

Sparkling Wine

Chardonnay OR

Liên hệ

Sparkling Wine

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 12% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Rivarose Sas Crémant Bourgogne - FRANCE Chi tiết

Château Giscours Margaux

Château Giscours Margaux

Grand Cru Classé 2014

Liên hệ

Château Giscours Margaux

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Margaux Médoc Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Malescot St. Exupéry 2012

Château Malescot St. Exupéry 2012

Liên hệ

Château Malescot St. Exupéry 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Margaux Médoc Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Malescot St. Exupéry 2008

Château Malescot St. Exupéry 2008

Liên hệ

Château Malescot St. Exupéry 2008

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Margaux Médoc Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château de Camensac 2012

Château de Camensac 2012

Liên hệ

Château de Camensac 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Haut-Médoc Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Latour Carnet 2012

Château Latour Carnet 2012

Liên hệ

Château Latour Carnet 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Haut-Médoc Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Haut-Brion 2011

Château Haut-Brion 2011

Liên hệ

Château Haut-Brion 2011

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Pessac-Léognan Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Haut-Brion 2006

Château Haut-Brion 2006

Liên hệ

Château Haut-Brion 2006

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 14.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Pessac-Léognan Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Pape Clément 2012

Château Pape Clément 2012

Liên hệ

Château Pape Clément 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Pessac-Léognan Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Latour-Martillac 2014

Château Latour-Martillac 2014

Liên hệ

Château Latour-Martillac 2014

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Pessac-Léognan Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Smith Haut Lafitte 2013

Château Smith Haut Lafitte 2013

Liên hệ

Château Smith Haut Lafitte 2013

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Pessac-Léognan Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Angélus Saint-Emilion

Château Angélus Saint-Emilion

Grand Cru 2013

Liên hệ

Château Angélus Saint-Emilion

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Saint-Emilion Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Mouton Rothschild 2001

Château Mouton Rothschild 2001

Pauillac 2001

Liên hệ

Château Mouton Rothschild 2001

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 12.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Mouton Rothschild 2007

Château Mouton Rothschild 2007

Pauillac 2007

Liên hệ

Château Mouton Rothschild 2007

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Latour Grand Vin 2011

Château Latour Grand Vin 2011

Liên hệ

Château Latour Grand Vin 2011

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Le Petit Mouton

Le Petit Mouton

de Mouton Rothschid 2012

Liên hệ

Le Petit Mouton

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Latour Grand Vin 2007

Château Latour Grand Vin 2007

Liên hệ

Château Latour Grand Vin 2007

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Mouton Rothschild 2012

Château Mouton Rothschild 2012

Pauillac 2012

Liên hệ

Château Mouton Rothschild 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Haut Batailley Pauillac

Château Haut Batailley Pauillac

Bordeaux 2013

Liên hệ

Château Haut Batailley Pauillac

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Croizet-Bages 2011

Château Croizet-Bages 2011

Liên hệ

Château Croizet-Bages 2011

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Lafite Rothschild 2013

Château Lafite Rothschild 2013

Liên hệ

Château Lafite Rothschild 2013

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 12.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Pichon Longueville

Château Pichon Longueville

Comtesse de Lalande 2011

Liên hệ

Château Pichon Longueville

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Mouton Rothschild 2013

Château Mouton Rothschild 2013

Pauillac 2013

Liên hệ

Château Mouton Rothschild 2013

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Médoc Pauillac Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Les Portes 2015

Les Portes 2015

de Bordeaux Sauvignon Blanc

Liên hệ

Les Portes 2015

Loại rượu: Vang trắng
Độ cồn: 12% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Savas Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Les Portes

Les Portes

de Bordeaux 2015

Liên hệ

Les Portes

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06 chai/thùng
Xuất xứ: Savas Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château La Vieux 2012

Château La Vieux 2012

Serestin Médoc Cru Artisan

Liên hệ

Château La Vieux 2012

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 12.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Savas Bordeaux Coquèques Médoc - FRANCE Chi tiết

Château Suau Sauternes 2014

Château Suau Sauternes 2014

Grand Cru Classé

Liên hệ

Château Suau Sauternes 2014

Loại rượu: Vang trắng
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Savas Bordeaux Sauternes- FRANCE Chi tiết

Les Hauts 2015

Les Hauts 2015

de Gromel Bel Air

Liên hệ

Les Hauts 2015

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Savas Bordeaux - FRANCE Chi tiết

Château Côte Puyblanquet 2014

Château Côte Puyblanquet 2014

SAINT EMILION A.O.C

Liên hệ

Château Côte Puyblanquet 2014

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Tovin Bordeaux Saint Emilion - FRANCE Chi tiết

Château Tayac-Plaisance 2013

Château Tayac-Plaisance 2013

Margaux AOP Cru Bourgeois A.O.C

Liên hệ

Château Tayac-Plaisance 2013

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 12.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Tovin Bordeaux Saint Emilion - FRANCE Chi tiết

Vieux Château Pelletan 2013

Vieux Château Pelletan 2013

Saint-Emilion Grand Cru A.O.C

Liên hệ

Vieux Château Pelletan 2013

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 13% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Tovin Bordeaux Saint Emilion - FRANCE Chi tiết

Château Guillemin 2011

Château Guillemin 2011

La Gaffelière Saint-Emilion Grand Cru A.O.C

Liên hệ

Château Guillemin 2011

Loại rượu: Vang đỏ
Độ cồn: 14.5% vol.
Qui cách: 750ml x 06chai/thùng
Xuất xứ: Tovin Bordeaux Saint Emilion - FRANCE Chi tiết

Vang Pháp

Cây nho đã được biết đến tại vùng Bordeaux của người La Mã, có thể là từ giữa thế kỷ thứ nhất, và kể từ đó các loại rượu vang Pháp chủ yếu đã được sản xuất tại đây. Bordeaux hiện có khoảng 116.160ha (287.000 mẫu Anh) của vườn nho, 57 tên gọi, 10.000 lâu đài sản xuất rượu vang và 13.000 người trồng nho. Với sản lượng hàng năm khoảng 960 triệu chai, Bordeaux sản xuất với số lượng lớn rượu vang hàng ngày cũng như một số các loại rượu vang đắt nhất trên thế giới. Vang đỏ thường được làm từ sự pha trộn nhiều loại nho, có thể từ Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit verdot, Malbec, và ít phổ biến trong những năm gần đây là Carmenere. Vang trắng Bordeaux được làm từ Sauvignon blanc, Semillon, và Muscadelle. Sauternes, một tiểu vùng của Graves biết đến với Château d'Yquem, một loai rượu vang tráng miệng, màu trắng, độ ngọt cao.

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn