The Macallan Reflexion

The Macallan Reflexion

Liên hệ

The Macallan Reflexion

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: Đỏ cam đào
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

The Macallan 21 years old

The Macallan 21 years old

Liên hệ

The Macallan 21 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách sáng
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

The Macallan 18 years old

The Macallan 18 years old

Liên hệ

The Macallan 18 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: Gỗ gụ sáng
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

The Macallan 17 years old

The Macallan 17 years old

Liên hệ

The Macallan 17 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách sáng
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

The Macallan 15 years old

The Macallan 15 years old

Liên hệ

The Macallan 15 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: Vàng rơm
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

The Macallan 12 years old

The Macallan 12 years old

Liên hệ

The Macallan 12 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng rơm
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Rượu Kiếm dài có vỏ

Rượu Kiếm dài có vỏ

Armenia Brandy X.O

Liên hệ

Rượu Kiếm dài có vỏ

Xuất xứ : Vùng Highland, Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Rượu Kiếm hình con rắn

Rượu Kiếm hình con rắn

Armenia Brandy X.O

Liên hệ

Rượu Kiếm hình con rắn

Tên sản phẩm: Armenian
Hình cây kiếm và rắn
Xuất Xứ: Nga
Loại rượu: Armenia Brandy X.O
Nồng độ: 40%
Dung tích: 250ml
Thích hợp làm quà tặng, trưng bày Chi tiết

Ballantine’s 30 years old

Ballantine’s 30 years old

Hộp gỗ

Liên hệ

Ballantine’s 30 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng nhẹ
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Ballantine’s 21 years old

Ballantine’s 21 years old

Liên hệ

Ballantine’s 21 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng nhẹ
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Ballantine’s 17 years old

Ballantine’s 17 years old

Liên hệ

Ballantine’s 17 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Ballantine’s 12 years old

Ballantine’s 12 years old

Liên hệ

Ballantine’s 12 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng tươi mật ong
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Ballantine’s Finest

Ballantine’s Finest

Liên hệ

Ballantine’s Finest

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: vàng nhẹ
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Royal Salute 62

Chivas Royal Salute 62

62 Gun Salute

Liên hệ

Chivas Royal Salute 62

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 1000 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Royal Salute

Chivas Royal Salute

100 Cask Selection

Liên hệ

Chivas Royal Salute

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 38 years old

Chivas Regal 38 years old

Royal Salute Stone of Destiny

Liên hệ

Chivas Regal 38 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 25 years old

Chivas Regal 25 years old

Liên hệ

Chivas Regal 25 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 3000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1750 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1000 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Blue Signature

Chivas Regal Blue Signature

18 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal Blue Signature

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 4500ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 3000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1500ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

Glen Turner 12 Years old

Glen Turner 12 Years old

Single Malt Scotch Whisky

Liên hệ

Glen Turner 12 Years old

Xuất xứ : Vùng Highland, Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Glen Turner Heritage

Glen Turner Heritage

Whisky Single Malt Scotch

Liên hệ

Glen Turner Heritage

Xuất xứ : Vùng Highland, Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Springbank 18 years old

Springbank 18 years old

Liên hệ

Springbank 18 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 46%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

Springbank 15 years old

Springbank 15 years old

Liên hệ

Springbank 15 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 46%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

Tomatin 1982

Tomatin 1982

Cask Strength

Liên hệ

Tomatin 1982

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 57%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

Tomatin 1992

Tomatin 1992

Cask Strength

Liên hệ

Tomatin 1992

Xuất xứ : Vùng Scotland, đóng chai
với số lượng hạn chế 328 chai
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 53,9%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

TOMATIN 25 years old

TOMATIN 25 years old

Liên hệ

TOMATIN 25 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

TOMATIN 18 years old

TOMATIN 18 years old

Liên hệ

TOMATIN 18 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 46%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

TOMATIN 15 years old

TOMATIN 15 years old

Liên hệ

TOMATIN 15 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

TOMATIN 14 years old

TOMATIN 14 years old

Liên hệ

TOMATIN 14 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 46%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

TOMATIN Legacy

TOMATIN Legacy

Liên hệ

TOMATIN Legacy

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

TOMATIN 12 years old

TOMATIN 12 years old

Liên hệ

TOMATIN 12 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Old Malt Cask 1991

Old Malt Cask 1991

Allt A’Bhainne 21 years old

Liên hệ

Old Malt Cask 1991

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 50%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Old Malt Cask 1995

Old Malt Cask 1995

Inchgower 16 years old

Liên hệ

Old Malt Cask 1995

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 50%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Old Malt Cask 1996

Old Malt Cask 1996

Speyside 16 years old

Liên hệ

Old Malt Cask 1996

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 50%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Whisky

Người Scotland từng gọi whisky bằng một cụm từ tiếng Latin - aqua vitae (nước của sự sống). Giá trị của những giọt whisky chưng cất từ mạch nha ở Scotland không chỉ mang ý nghĩa là sự trong lành của nước mà bao hàm trong đó là cách con người đem những phần tinh tuý của thiên nhiên chắt lọc trong từng giọt rượu. Nhấp một ngụm, người thưởng thức sẽ cảm nhậm được từ mùi hương nồng quánh của gỗ và mùi khói quyện vào một cách hoang dã. Đằng sau cảm giác lấn át phút ban đầu là từng tầng hương hoa quả khô, gia vị, đôi khi thoảng chút hương vani, cacao bốc lên trong vòm miệng.

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn