Chivas Royal Salute 62

Chivas Royal Salute 62

62 Gun Salute

Liên hệ

Chivas Royal Salute 62

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 1000 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Royal Salute

Chivas Royal Salute

100 Cask Selection

Liên hệ

Chivas Royal Salute

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 38 years old

Chivas Regal 38 years old

Royal Salute Stone of Destiny

Liên hệ

Chivas Regal 38 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 25 years old

Chivas Regal 25 years old

Liên hệ

Chivas Regal 25 years old

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (3000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 3000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (1000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

21 years old

Liên hệ

Chivas Regal Royal Salute (700ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 700ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (1750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1750 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (1000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1000 ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal Blue Signature

Chivas Regal Blue Signature

18 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal Blue Signature

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 18 years old (750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/ thùng Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (4500ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 4500ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (3000ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 43%
Dung tích: 3000ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (1500ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 1500ml
Quy cách: 01 chai/hộp Chi tiết

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Liên hệ

Chivas Regal 12 years old (750ml)

Xuất xứ : Vùng Scotland
Màu sắc: hổ phách
Thành phần: chủ yếu từ mạch nha
Nồng độ cồn: 40%
Dung tích: 750 ml
Quy cách: 06 chai/thùng Chi tiết

Chivas

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn