Vi cá mập

Vi cá mập

Liên hệ

Vi cá mập

Xuất xứ:
Mô tả: vi cá sơ chế, làm sạch
Quy cách: đóng túi
Trọng lượng: 100 gr/túi
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Trứng cá đen

Trứng cá đen

Caviar

Liên hệ

Trứng cá đen

Xuất xứ:
Mô tả: trứng cá tầm, làm sạch, muối
Quy cách: đóng hộp
Trọng lượng: 0,5 kg/hộp
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Trứng cá hồi Canada

Trứng cá hồi Canada

Trứng cá đỏ

Liên hệ

Trứng cá hồi Canada

Xuất xứ: Canada
Mô tả: trứng cá hồi đỏ, làm sạch, muối
Quy cách: đóng hộp
Trọng lượng: 1 kg/hộp
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Cá Bơn Canada

Cá Bơn Canada

Liên hệ

Cá Bơn Canada

Xuất xứ: Canada
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: kg
Giá: 750.000 đ/kg Chi tiết

cá tuyết canada

cá tuyết canada

Frozen Canadian black cod đông lạnh

Liên hệ

cá tuyết canada

Xuất xứ: Canada
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: cá bỏ đầu, bỏ ruột
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 5 đến 7 kg/con
Giá: 785.000 đ/kg Chi tiết

cá tuyết

cá tuyết

Frozen Canadian black cod

Liên hệ

cá tuyết

Xuất xứ: Canada
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: cá bỏ đầu, nguyên con
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: kg
Giá: 850.000 đ/kg Chi tiết

Cá Hồi Chile

Cá Hồi Chile

Cá hồi đông lạnh

Liên hệ

Cá Hồi Chile

Xuất xứ: Chile
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: không đầu, bỏ ruột
Quy cách: đông lạnh
Trọng lượng: 2 đến 3,5 kg/con
Giá bán: 250.000 đ/kg
Công dụng: chiên, nướng, súp, cháo Chi tiết

Cá hồi Canada

Cá hồi Canada

Cá hồi đông lạnh

Liên hệ

Cá hồi Canada

Xuất xứ: Canada
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: không đầu, bỏ ruột
Quy cách: đông lạnh
Trọng lượng: 4 đến 6 kg/con
Giá bán: 195.000 đ/kg
Công dụng: chiên, nướng Chi tiết

Cá hồi Nauy đông lạnh

Cá hồi Nauy đông lạnh

Cá hồi đông lạnh

Liên hệ

Cá hồi Nauy đông lạnh

Xuất xứ: Nauy
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: không đầu, bỏ ruột
Quy cách: đông lạnh
Trọng lượng: 3,5 đến 7 kg/con
Giá bán: 275.000 đ/kg
Công dụng: chiên, nướng Chi tiết

Cá hồi Nauy tươi

Cá hồi Nauy tươi

Cá hồi tươi sống

Liên hệ

Cá hồi Nauy tươi

Xuất xứ: Nauy
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: 3,5 đến 7 kg/con
Giá bán: 350.000 đ/kg
Công dụng: làm sashimi Chi tiết

Cá Hồi SA Pa

Cá Hồi SA Pa

Cá bơi sống

Liên hệ

Cá Hồi SA Pa

Xuất xứ: Sa Pa, Việt Nam
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 1,5 đến 2 kg/con
Giá bán: 300.000 đ/kg
Công dụng: làm gỏi cá hoặc chiên khoai tây bào Chi tiết

Trứng cá chuồn

Trứng cá chuồn

Trứng cá chuồn đỏ

Liên hệ

Trứng cá chuồn

Xuất xứ:
Mô tả: trứng cá đỏ, làm sạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 500 gr/túi
Giá bán: 689.000 đ/túi
Công dụng: Chi tiết

Trứng cá tầm Beluga

Trứng cá tầm Beluga

Cá tầm Beluga

Liên hệ

Trứng cá tầm Beluga

Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: trứng cá đen, muối sẵn
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 300 gr/hộp
Công dụng: Chi tiết

Cá trích ép trứng

Cá trích ép trứng

Ép trứng đỏ / vàng

Liên hệ

Cá trích ép trứng

Xuất xứ: Nhật Bản
Thành phần: cá trích, trứng cá,
gia vị, hương liệu
Mô tả: ép trứng đỏ/vàng, phi lê
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: gần 900 gr/túi
Công dụng: làm sushi, sashimi. Chi tiết

Cá Tuyết chấm đen

Cá Tuyết chấm đen

Smocked Haddock

Liên hệ

Cá Tuyết chấm đen

Xuất xứ: vùng biển Đại Tây Dương
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: Phi lê, xông khói, còn da, không xương
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 300 đến 350 gr
Công dụng: Chi tiết

Cá Tuyết Đại Tây Dương (cắt khúc)

Cá Tuyết Đại Tây Dương (cắt khúc)

Atlantic cod

Liên hệ

Cá Tuyết Đại Tây Dương (cắt khúc)

Xuất xứ: vùng biển Đại Tây Dương
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: cắt khúc, không xương, không da
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: hơn 1000 gr
Công dụng: Chi tiết

Cá Tuyết Đại Tây Dương (phi lê)

Cá Tuyết Đại Tây Dương (phi lê)

Atlantic cod

Liên hệ

Cá Tuyết Đại Tây Dương (phi lê)

Xuất xứ: vùng biển Đại Tây Dương
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: Phi lê, không xương, không da
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: hơn 1000gr
Công dụng: Chi tiết

Cá Tuyết Đại Tây Dương (thăn lưng)

Cá Tuyết Đại Tây Dương (thăn lưng)

Atlantic cod

Liên hệ

Cá Tuyết Đại Tây Dương (thăn lưng)

Xuất xứ: vùng biển Đại Tây Dương
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: phần thăn lưng, không xương, không da
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 300 đến 350 gr
Công dụng: Chi tiết

Cá Hồi Chile có đầu

Cá Hồi Chile có đầu

Cá hồi Coho

Liên hệ

Cá Hồi Chile có đầu

Xuất xứ: Chile
Có đầu, bỏ ruột, đông lạnh
Quy cách: nguyên con, đóng hộp giấy carton
Trọng lượng: 5 kg đến 6 kg/con
Đơn giá: 235.000đ/kg Công dụng: chiên, nướng, súp, cháo... Chi tiết

Cá tầm Việt Nam

Cá tầm Việt Nam

Cá Tầm nuôi, bơi sống

Liên hệ

Cá tầm Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam
Cá nuôi, bơi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 2 kg đến 3 kg/con
Đơn giá: 250.000đ/kg
Thích hợp: Chi tiết

Cá Thu Đại Tây Dương

Cá Thu Đại Tây Dương

Atlantic Mackerel

Liên hệ

Cá Thu Đại Tây Dương

Xuất xứ: Bắc Đại Tây Dương
Họ cá Thu ngừ
Tình trạng: phi lê, còn da, không xương
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 90 đến 120 gr Chi tiết

Sò điệp Canada

Sò điệp Canada

Cồi sò điệp

Liên hệ

Sò điệp Canada

Xuất xứ: Canada
Mô tả: tách vỏ, làm sạch
Quy cách: đông lạnh, đóng hộp
Trọng lượng: 500 gr/hộp
Giá: 320.000 đ/hộp Chi tiết

Bào Ngư Úc

Bào Ngư Úc

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Úc

Xuất xứ: Australia
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 5 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Bào Ngư Chile

Bào Ngư Chile

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Chile

Xuất xứ: Chile
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 10 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Bào Ngư Nha Trang

Bào Ngư Nha Trang

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Nha Trang

Xuất xứ: Nha Trang
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 15 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 3

Tôm sú đông lạnh loại 3

Tôm sú loại 3

Liên hệ

Tôm sú đông lạnh loại 3

Xuất xứ:
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 15 con/kg
Giá: 365.000 đ/kg Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 2

Tôm sú đông lạnh loại 2

Tôm sú loại 2

Liên hệ

Tôm sú đông lạnh loại 2

Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 12 con/kg
Giá: 450.000 đ/kg Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 1

Tôm sú đông lạnh loại 1

Tôm sú loại 1

Liên hệ

Tôm sú đông lạnh loại 1

Xuất xứ:
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 10 con/kg
Giá: 485.000 đ/kg Chi tiết

Chân cua Hoàng Đế

Chân cua Hoàng Đế

Liên hệ

Chân cua Hoàng Đế

Xuất xứ:
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: thịt phần càng cua, hấp chín
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 3 - 5 càng/kg
Giá: 1.250.000 đ/kg Chi tiết

Ốc Vòi Voi Canada

Ốc Vòi Voi Canada

Liên hệ

Ốc Vòi Voi Canada

Xuất xứ: Canada
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 1 đến 2,5 kg/con
Giá: 1.050.000 đ/kg Chi tiết

Tôm hùm xanh Nha Trang

Tôm hùm xanh Nha Trang

Bơi sống

Liên hệ

Tôm hùm xanh Nha Trang

Xuất xứ: Nha Trang
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: từ 300 đến 500 gr/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Tôm đông lạnh loại 3

Liên hệ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: dưới 1 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Tôm đông lạnh loại 2

Liên hệ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1 đến 1,5kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Tôm đông lạnh loại 1

Liên hệ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 3 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Homarus Americanus (loại 1)

Liên hệ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 3 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Homarus Americanus (loại 2)

Liên hệ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1 đến 1,5kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Homarus Americanus (loại 3)

Liên hệ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: dưới 1 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Thịt càng cua biển

Thịt càng cua biển

Cua biển

Liên hệ

Thịt càng cua biển

Xuất xứ: Việt Nam
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: lấy thịt phần càng cua biển
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng:
Giá bán: 300.000 đ/kg Chi tiết

Gạch cua biển

Gạch cua biển

Cua gạch

Liên hệ

Gạch cua biển

Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: cua biển lấy phần gạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 1 kg/túi
Giá bán: 450.000 đ/kg
Công dụng: Chi tiết

Thịt cua biển

Thịt cua biển

Liên hệ

Thịt cua biển

Xuất xứ:
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: cua thịt, bóc sẵn
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: khoảng 1 kg/túi
Công dụng: Chi tiết

Tôm sú

Tôm sú

Tôm sú Việt Nam

Liên hệ

Tôm sú

Xuất xứ: Việt Nam
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: đóng hộp theo cân
Trọng lượng: 10 con/kg
Công dụng: Chi tiết

Tôm hùm bông loại 1

Tôm hùm bông loại 1

Bơi sống / loại 1

Liên hệ

Tôm hùm bông loại 1

Xuất xứ: Tôm hùm Nha Trang
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: Nguyên con
Trọng lượng: từ 1,8 kg/con trở lên
Công dụng: Chi tiết

Tôm hùm bông loại 2

Tôm hùm bông loại 2

Bơi sống / loại 2

Liên hệ

Tôm hùm bông loại 2

Xuất xứ: Tôm hùm Nha Trang
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: Nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 1,8 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Hàu Canada

Hàu Canada

Hàu thiên nhiên, tươi sống

Liên hệ

Hàu Canada

Xuất xứ: vùng biển lạnh Canada
Đánh bắt tự nhiên
Tình trạng: vỏ sâu, thịt đầy
tươi ngon, rất ngọt
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 7 đến 10 con/kg
Thích hợp: làm sashimi, nướng Chi tiết

Tôm hùm bông loại 3

Tôm hùm bông loại 3

Bơi sống / loại 3

Liên hệ

Tôm hùm bông loại 3

Tôm hùm bơi sống
Xuất xứ: Nha Trang, Việt Nam
Họ tôm rồng
Tình trạng: tươi sống, nguyên con
Trọng lượng:
từ 1.2kg đến 1.5kg/con Chi tiết

Gan Ngỗng

Gan Ngỗng

Liên hệ

Gan Ngỗng

Xuất xứ:
Mô tả: phần gan làm sạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: kg
Giá bán: 1.950.000đ/ kg
Công dụng: Chi tiết

Thăn ngỗng

Thăn ngỗng

Liên hệ

Thăn ngỗng

Xuất xứ:
Mô tả: phần thịt thăn làm sạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: kg
Giá bán: 230.000đ/ kg Công dụng: Chi tiết

Gà đồi Yên Thế

Gà đồi Yên Thế

cung cấp số lượng lớn

Liên hệ

Gà đồi Yên Thế

Xuất xứ: Yên Thế, Việt Nam
Làm sạch
Trọng lượng: từ 1,2 đến 1,3kg/con
trở lên Giá bán: 125.000 đ/kg Chi tiết

Thịt bò Kobe

Thịt bò Kobe

Phần thịt thăn nội

Liên hệ

Thịt bò Kobe

Xuất xứ: Kobe, Nhật Bản
Mô tả: phần thịt thăn, làm sạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: kg
Giá bán:
Công dụng: Chi tiết

Thịt bò Úc

Thịt bò Úc

Thăn chuột

Liên hệ

Thịt bò Úc

Xuất xứ: Australia
Phần thăn chuột
Tình trạng: sơ chế
Quy cách: đông lạnh, đóng túi
Trọng lượng: 01kg/túi Chi tiết

Huyết Yến

Huyết Yến

nguyên tổ

Liên hệ

Huyết Yến

Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
Mô tả: huyết yến nguyên tổ, đã làm sạch
Quy cách: đóng hộp
Trọng lượng: 100 gr/hộp
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Bạch Yến

Bạch Yến

nguyên tổ

Liên hệ

Bạch Yến

Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
Tổ yến nguyên chất
Thành phần: Bạch Yến
Tình trạng: sơ chế, nguyên tổ
Quy cách: Làm sạch, đóng hộp
Trọng lượng: 100gr/hộp Chi tiết

Thực phẩm

Công ty Cổ phần Du lịch – Khách sạn Hải Đăng (Haidang Plaza) là đơn vị có uy tín trong hoạt động kinh doanh cung cấp thực phẩm tươi sạch trong và ngoài nước, gồm có:

- Hải sản tươi sống ba miền Bắc Trung Nam

- Hải sản nhập khẩu đa dạng về chủng loại

- Các sản phẩm từ thịt động vật như: bò, gà, chim trĩ, ngỗng,…

- Thực phẩm bổ dưỡng, quý hiếm như yến sào, bào ngư, vi cá,…

- Đặc biệt, cá tầm cá hồi được nuôi trực tiếp từ trang trại của Haidang Plaza tại Lai Châu, Hòa Bình

Đây là nguồn thực phẩm đặc sản vùng miền được nuôi trồng và khai thác tự nhiên từ mọi miền đất nước và nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên Thế Giới. Các sản phẩm đều có nguồn gốc và kiểm định rõ ràng, chất lượng cao và phân phối trực tiếp. Chính sách bán hàng của chúng tôi bao gồm cả bán buôn và bán lẻ với dịch vụ cung cấp nhanh chóng đến khách hàng và cam kết đảm bảo cho khách hàng được hưởng đầy đủ ưu đãi. Haidang Plaza sẽ cố gắng hết mình để làm hài lòng quý khách với sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cũng như phong cách phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp. 

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn