Thịt càng ghẹ đỏ

Thịt càng ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ Việt Nam

295,000 đ

Thịt càng ghẹ đỏ

đông lạnh
đóng túi nilon
Trọng lượng: 01kg/túi Chi tiết

Ốc Vòi Voi Canada

Ốc Vòi Voi Canada

1,050,000 đ

Ốc Vòi Voi Canada

Xuất xứ: Canada
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 1 đến 2,5 kg/con
Giá: 1.050.000 đ/kg Chi tiết

Hàu Canada

Hàu Canada

Hàu thiên nhiên, tươi sống

65,000 đ 55,000 đ

Hàu Canada

Xuất xứ: vùng biển lạnh Canada
Đánh bắt tự nhiên
Tình trạng: vỏ sâu, thịt đầy
tươi ngon, rất ngọt
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: 7 đến 10 con/kg
Thích hợp: làm sashimi, nướng Chi tiết

Chân cua Hoàng Đế

Chân cua Hoàng Đế

1,250,000 đ

Chân cua Hoàng Đế

Xuất xứ:
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: thịt phần càng cua, hấp chín
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 3 - 5 càng/kg
Giá: 1.250.000 đ/kg Chi tiết

Thịt càng cua biển

Thịt càng cua biển

Cua biển

300,000 đ

Thịt càng cua biển

Xuất xứ: Việt Nam
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: lấy thịt phần càng cua biển
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng:
Giá bán: 300.000 đ/kg Chi tiết

Gạch cua biển

Gạch cua biển

Cua gạch

450,000 đ

Gạch cua biển

Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: cua biển lấy phần gạch
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: 1 kg/túi
Giá bán: 450.000 đ/kg
Công dụng: Chi tiết

Thịt cua biển

Thịt cua biển

220,000 đ

Thịt cua biển

Xuất xứ:
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: cua thịt, bóc sẵn
Quy cách: đóng túi, đông lạnh
Trọng lượng: khoảng 1 kg/túi
Công dụng: Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 3

Tôm sú đông lạnh loại 3

Tôm sú loại 3

365,000 đ

Tôm sú đông lạnh loại 3

Xuất xứ:
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 15 con/kg
Giá: 365.000 đ/kg Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 2

Tôm sú đông lạnh loại 2

Tôm sú loại 2

450,000 đ

Tôm sú đông lạnh loại 2

Xuất xứ: Việt Nam
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 12 con/kg
Giá: 450.000 đ/kg Chi tiết

Tôm sú đông lạnh loại 1

Tôm sú đông lạnh loại 1

Tôm sú loại 1

485,000 đ

Tôm sú đông lạnh loại 1

Xuất xứ:
Mô tả: nguyên con, chắc thịt
Quy cách: đóng hộp, đông lạnh
Trọng lượng: 10 con/kg
Giá: 485.000 đ/kg Chi tiết

Tôm sú

Tôm sú

Tôm sú Việt Nam

585,000 đ

Tôm sú

Xuất xứ: Việt Nam
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: đóng hộp theo cân
Trọng lượng: 10 con/kg
Công dụng: Chi tiết

Sò điệp Canada

Sò điệp Canada

Cồi sò điệp

320,000 đ

Sò điệp Canada

Xuất xứ: Canada
Mô tả: tách vỏ, làm sạch
Quy cách: đông lạnh, đóng hộp
Trọng lượng: 500 gr/hộp
Giá: 320.000 đ/hộp Chi tiết

Tôm hùm xanh Nha Trang

Tôm hùm xanh Nha Trang

Bơi sống

1,350,000 đ

Tôm hùm xanh Nha Trang

Xuất xứ: Nha Trang
đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nguyên con
Trọng lượng: từ 300 đến 500 gr/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Tôm đông lạnh loại 3

750,000 đ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 3

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: dưới 1 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Tôm đông lạnh loại 2

850,000 đ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 2

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1 đến 1,5kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Tôm đông lạnh loại 1

950,000 đ

Tôm Hùm Canada đông lạnh loại 1

Xuất xứ: Canada
sau khi đánh bắt sẽ được làm đông
ngay trên biển Canada nên đảm bảo
chất lượng như còn tươi sống
Mô tả: đông lạnh
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 3 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Homarus Americanus (loại 1)

1,250,000 đ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 1

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 3 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Homarus Americanus (loại 2)

1,150,000 đ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 2

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: từ 1 đến 1,5kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Homarus Americanus (loại 3)

950,000 đ

Tôm Hùm Canada tươi sống loại 3

Xuất xứ: Canada
là loại tôm hùm thiên nhiên
chỉ sống tại bãi đá ngầm nước lạnh
vùng biển Bắc Đại Tây Dương
Mô tả: tươi sống
Quy cách: nhập khẩu nguyên con
Trọng lượng: dưới 1 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm hùm bông loại 1

Tôm hùm bông loại 1

Bơi sống / loại 1

2,500,000 đ

Tôm hùm bông loại 1

Xuất xứ: Tôm hùm Nha Trang
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: Nguyên con
Trọng lượng: từ 1,8 kg/con trở lên
Công dụng: Chi tiết

Tôm hùm bông loại 2

Tôm hùm bông loại 2

Bơi sống / loại 2

2,400,000 đ

Tôm hùm bông loại 2

Xuất xứ: Tôm hùm Nha Trang
Đánh bắt tự nhiên
Mô tả: tươi sống
Quy cách: Nguyên con
Trọng lượng: từ 1,5 đến 1,8 kg/con
Công dụng: Chi tiết

Tôm hùm bông loại 3

Tôm hùm bông loại 3

Bơi sống / loại 3

2,350,000 đ

Tôm hùm bông loại 3

Tôm hùm bơi sống
Xuất xứ: Nha Trang, Việt Nam
Họ tôm rồng
Tình trạng: tươi sống, nguyên con
Trọng lượng:
từ 1.2kg đến 1.5kg/con Chi tiết

Bào Ngư Úc

Bào Ngư Úc

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Úc

Xuất xứ: Australia
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 5 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Bào Ngư Chile

Bào Ngư Chile

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Chile

Xuất xứ: Chile
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 10 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Bào Ngư Nha Trang

Bào Ngư Nha Trang

Đông lạnh / Tươi sống

Liên hệ

Bào Ngư Nha Trang

Xuất xứ: Nha Trang
Mô tả: nguyên vỏ, thịt đầy
Quy cách: đông lạnh / tươi sống
Trọng lượng: 15 con/kg
Giá bán tùy theo thời giá Chi tiết

Đây là nguồn thực phẩm đặc sản vùng miền được nuôi trồng và khai thác tự nhiên từ mọi miền đất nước và nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên Thế Giới. Các sản phẩm đều có nguồn gốc và kiểm định rõ ràng, chất lượng cao và phân phối trực tiếp. Chính sách bán hàng của chúng tôi bao gồm cả bán buôn và bán lẻ với dịch vụ cung cấp nhanh chóng đến khách hàng và cam kết đảm bảo cho khách hàng được hưởng đầy đủ ưu đãi. Haidang Plaza sẽ cố gắng hết mình để  làm hài lòng quý khách với sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cũng như phong cách phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp. 

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn