TIN TỨC

“Cập nhật thường xuyên hành trình
của chúng tôi”
19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 088.959.1818
marketing@haidangplaza.vn