TUYỂN DỤNG

“Nhiệt huyết làm nên thành công của bạn”
19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 0936.752.527
marketing@haidangplaza.vn