upload/cat/bal-finest-top-banner.webp

Tìm kiếm

Sản phẩm

0
Whisky icon
Các Sản phẩm rượu Whisky

của Hải Đăng Plaza

Ballantine 's 12Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp,

Liên hệ

Ballantine 's 12Y.o
Ballantine 's 12Y.o more Xem chi tiết Ballantine 's 12Y.o 1
The Macallan 17Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 43,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp,

Liên hệ

The Macallan 17Y.o
The Macallan 17Y.o more Xem chi tiết The Macallan 17Y.o 1
Glen Turner 12Yrs
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 06 chai/thùng,

Liên hệ

Glen Turner 12Yrs
Glen Turner 12Yrs more Xem chi tiết Glen Turner 12Yrs 1
Glen Turner Heritage
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 06 chai/thùng,

Liên hệ

Glen Turner Heritage
Glen Turner Heritage more Xem chi tiết Glen Turner Heritage 1
Hibiki Harmony
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 43,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp,

Liên hệ

Hibiki Harmony
Hibiki Harmony more Xem chi tiết Hibiki Harmony 1
Hibiki 30 Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 43,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp,

Liên hệ

Hibiki 30 Y.o
Hibiki 30 Y.o more Xem chi tiết Hibiki 30 Y.o 1
The Macallan 15Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 43,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp,

Liên hệ

The Macallan 15Y.o
The Macallan 15Y.o more Xem chi tiết The Macallan 15Y.o 1
The Macallan 12Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp

Liên hệ

The Macallan 12Y.o
The Macallan 12Y.o more Xem chi tiết The Macallan 12Y.o 1
Ballantine 's 30Y.o
 • Chủng loại: Whisky,
 • Nồng độ: 43,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp

Liên hệ

Ballantine 's 30Y.o
Ballantine 's 30Y.o more Xem chi tiết Ballantine 's 30Y.o 1
Ballantine 's 21Y.o
 • Chủng loại: Whisky
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol.,
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp

Liên hệ

Ballantine 's 21Y.o
Ballantine 's 21Y.o more Xem chi tiết Ballantine 's 21Y.o 1
Ballantine 's Finest
 • Nhà sản xuất: Ballantine
 • Nồng độ: 40,0% Alc./Vol
 • Quy cách: 700ml x 01 chai/ hộp

 

Liên hệ

Ballantine 's Finest
Ballantine 's Finest more Xem chi tiết Ballantine 's Finest 1
đăng ký nhận tư vấn icon
đăng ký đặt hàng

sản phẩm rượu của hải đăng plaza

đăng ký đặt hàng hotline

Hotline đặt sản phẩm:

088.959.1818

wiget service Dịch vụ
wiget menu Menu
wiget Chat Zalo Messenger Chat